User Tools

Site Tools


07118-filiolus-tchernovi-la-gi

Filiolus tchernovi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Filiolus
Loài (species) F. tchernovi
Danh pháp hai phần
Filiolus tchernovi
Lehr, 1995

Filiolus tchernovi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Filiolus tchernovi được Lehr miêu tả năm 1995. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Filiolus tchernovi tại Wikispecies
07118-filiolus-tchernovi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)