User Tools

Site Tools


07116-filiolus-serkovae-la-gi

Filiolus serkovae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Filiolus
Loài (species) F. serkovae
Danh pháp hai phần
Filiolus serkovae
Lehr, 1995

Filiolus serkovae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Filiolus serkovae được Lehr miêu tả năm 1995. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Filiolus serkovae tại Wikispecies
07116-filiolus-serkovae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)