User Tools

Site Tools


07115-filiolus-lopatini-la-gi

Filiolus lopatini
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Filiolus
Loài (species) F. lopatini
Danh pháp hai phần
Filiolus lopatini
Lehr, 1967

Filiolus lopatini là một loài ruồi trong họ Asilidae. Filiolus lopatini được Lehr miêu tả năm 1967. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Filiolus lopatini tại Wikispecies
07115-filiolus-lopatini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)