User Tools

Site Tools


07105-figueira-la-gi

Figueira là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 129,806 km², dân số năm 2007 là 8544 người, mật độ 66,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07105-figueira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)