User Tools

Site Tools


07101-fierz-tropoj-la-gi

Fierzë, Tropojë
—  Xã  —
Fierza.jpg
Fierzë, Tropojë trên bản đồ Thế giới
Fierzë, Tropojë

Fierzë, Tropojë

Quốc gia  Albania
Hạt Kukës
Quận Tropojë
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 2.350 người
Múi giờ (UTC+1)
8704 sửa dữ liệu

Fierzë, Tropojë là một xã trong quận Tropojë thuộc hạt Kukës, Albania. Dân số năm 2005 là 2350 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Tropojë

07101-fierz-tropoj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)