User Tools

Site Tools


07099-fierz-elbasan-la-gi

Fierzë, Elbasan
—  Xã  —
Fierzë, Elbasan trên bản đồ Thế giới
Fierzë, Elbasan

Fierzë, Elbasan

Quốc gia  Albania
Hạt Elbasan
Quận Elbasan
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 3.160 người
Múi giờ (UTC+1)

Fierzë, Elbasan là một xã trong quận Elbasan thuộc hạt Elbasan, Albania. Dân số năm 2005 là 3160 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Elbasan

07099-fierz-elbasan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)