User Tools

Site Tools


07091-ferros-la-gi

Ferros là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1090,221 km², dân số năm 2007 là 11615 người, mật độ 10,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07091-ferros-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)