User Tools

Site Tools


07078-feodosia-la-gi

Feodosia (tiếng Ukraina: Феодосія) là một thành phố của Ukraina, nay đã nhập vào Nga. Thành phố này thuộc tỉnh Krym. Thành phố có diện tích ? km2, dân số theo điều tra dân số năm 2001 là 74669 người.[1]

Dữ liệu khí hậu của Feodosia
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm
Cao kỉ lục °C (°F) 19.1 18.6 27.1 27.5 31.9 35.4 37.9 38.1 33.3 29.0 26.9 21.8 38,1
Trung bình cao °C (°F) 4.7 5.1 8.5 14.6 20.6 25.7 29.1 28.7 23.2 17.0 10.8 6.5 16,2
Trung bình ngày, °C (°F) 1.8 1.7 4.9 10.6 16.2 21.1 24.2 23.8 18.7 13.1 7.5 3.7 12,3
Trung bình thấp, °C (°F) −0.8 −1.1 2.0 7.2 12.3 16.8 19.8 19.5 14.6 9.6 4.7 1.2 8,8
Thấp kỉ lục, °C (°F) −25 −25.1 −14 −5.5 1.1 5.0 9.1 9.4 1.4 −11.2 −14.9 −18.6 −25,1
Giáng thủy mm (inch) 36
(1.42)
41
(1.61)
42
(1.65)
37
(1.46)
36
(1.42)
43
(1.69)
31
(1.22)
49
(1.93)
45
(1.77)
38
(1.5)
50
(1.97)
51
(2.01)
499
(19,65)
% độ ẩm 82 80 79 75 71 69 64 64 70 77 81 83 75
Số ngày mưa TB 12 8 10 11 9 7 7 6 9 8 12 12 111
Số ngày tuyết rơi TB 8 8 6 0.3 0.1 0 0 0 0 0.1 2 6 31
Số giờ nắng trung bình hàng tháng 63 72 129 182 252 283 308 287 246 166 85 51 2.124
Nguồn #1: Pogoda.ru.net.[2]
Nguồn #2: NOAA (nắng, 1961−1990)[3]
07078-feodosia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)