User Tools

Site Tools


07065-feira-nova-la-gi

Feira Nova là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 118,83 km², dân số năm 2007 là 19027 người, mật độ 160,12 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
07065-feira-nova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)