User Tools

Site Tools


07063-feira-da-mata-la-gi

Feira da Mata là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1655,819 km², dân số năm 2007 là 6217 người, mật độ 3,75 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
07063-feira-da-mata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)