User Tools

Site Tools


07061-feihyla-la-gi

Feihyla
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Rhacophoridae
Chi (genus) Feihyla
Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006[1]
Loài điển hình
Philautus palpebalis Smith, 1924
Các loài

Xem trong bài.

Feihyla là một chi động vật lưỡng cư trong họ Rhacophoridae, thuộc bộ Anura. Chi này có 1 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[2]

07061-feihyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)