User Tools

Site Tools


07055-fazenda-vilanova-la-gi

Fazenda Vilanova là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 84,794 km², dân số năm 2007 là 3068 người, mật độ 36,18 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07055-fazenda-vilanova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)