User Tools

Site Tools


07053-fazenda-nova-la-gi

Fazenda Nova là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 1281,316 km², dân số năm 2007 là 7040 người, mật độ 5,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
07053-fazenda-nova-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)