User Tools

Site Tools


07028-fark-la-gi

Farkë
—  Đô thị  —
Farkë trên bản đồ Thế giới
Farkë

Farkë

Quốc gia  Albania
Hạt Tirana
Quận Tirana
Dân số (2005)
 • Tổng cộng 7.151 người
1045 sửa dữ liệu

Farkë là một đô thị trong quận Tirana thuộc hạt Tirana, Albania. Dân số năm 2005 là 7151 người[1].

  1. ^ “Communes of Albania”. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2012. 

Bản mẫu:Quận Tirana

07028-fark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)