User Tools

Site Tools


06994-extrema-la-gi

Extrema là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 243,099 km², dân số năm 2007 là 24886 người, mật độ 94 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06994-extrema-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)