User Tools

Site Tools


06988-ewbank-da-c-mara-la-gi

Ewbank da Câmara là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 103,834 km², dân số năm 2014 là 3914 người, mật độ 38 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06988-ewbank-da-c-mara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)