User Tools

Site Tools


06982-eutolmus-znoikoi-la-gi

Eutolmus znoikoi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eutolmus
Loài (species) E. znoikoi
Danh pháp hai phần
Eutolmus znoikoi
Richter, 1963

Eutolmus znoikoi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eutolmus znoikoi được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eutolmus znoikoi tại Wikispecies
06982-eutolmus-znoikoi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)