User Tools

Site Tools


06981-eutolmus-taiwanensis-la-gi

Eutolmus taiwanensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eutolmus
Loài (species) E. taiwanensis
Danh pháp hai phần
Eutolmus taiwanensis
Hradský & Hüttinger, 1985

Eutolmus taiwanensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eutolmus taiwanensis được Hradský & Hüttinger miêu tả năm 1985. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eutolmus taiwanensis tại Wikispecies
06981-eutolmus-taiwanensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)