User Tools

Site Tools


06980-eutolmus-sedakoffii-la-gi

Eutolmus sedakoffii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eutolmus
Loài (species) E. sedakoffii
Danh pháp hai phần
Eutolmus sedakoffii
Loew, 1854

Eutolmus sedakoffii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eutolmus sedakoffii được Loew miêu tả năm 1854. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eutolmus sedakoffii tại Wikispecies
06980-eutolmus-sedakoffii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)