User Tools

Site Tools


06979-eutolmus-rufibarbis-la-gi

Eutolmus rufibarbis
Eutolmus rufibarbis.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eutolmus
Loài (species) E. rufibarbis
Danh pháp hai phần
Eutolmus rufibarbis
(Meigen, 1820)

Eutolmus rufibarbis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eutolmus rufibarbis được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Eutolmus rufibarbis tại Wikimedia Commons
06979-eutolmus-rufibarbis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)