User Tools

Site Tools


06978-eutolmus-polypogon-la-gi

Eutolmus polypogon
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eutolmus
Loài (species) E. polypogon
Danh pháp hai phần
Eutolmus polypogon
(Loew, 1848)

Eutolmus polypogon là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eutolmus polypogon được Loew miêu tả năm 1848. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eutolmus polypogon tại Wikispecies
06978-eutolmus-polypogon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)