User Tools

Site Tools


06977-eutolmus-parricida-la-gi

Eutolmus parricida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eutolmus
Loài (species) E. parricida
Danh pháp hai phần
Eutolmus parricida
(Loew, 1848)

Eutolmus parricida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eutolmus parricida được Loew miêu tả năm 1848. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eutolmus parricida tại Wikispecies
06977-eutolmus-parricida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)