User Tools

Site Tools


06976-eutolmus-mordax-la-gi

Eutolmus mordax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eutolmus
Loài (species) E. mordax
Danh pháp hai phần
Eutolmus mordax
(Loew, 1848)

Eutolmus mordax là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eutolmus mordax được Loew miêu tả năm 1848.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eutolmus mordax tại Wikispecies
06976-eutolmus-mordax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)