User Tools

Site Tools


06975-eutolmus-montanus-la-gi

Eutolmus montanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eutolmus
Loài (species) E. montanus
Danh pháp hai phần
Eutolmus montanus
Lehr, 1984

Eutolmus montanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eutolmus montanus được Lehr miêu tả năm 1984. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eutolmus montanus tại Wikispecies
06975-eutolmus-montanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)