User Tools

Site Tools


06972-eutolmus-haematoscelis-la-gi

Eutolmus haematoscelis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eutolmus
Loài (species) E. haematoscelis
Danh pháp hai phần
Eutolmus haematoscelis
(Gerstaecker, 1861)

Eutolmus haematoscelis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eutolmus haematoscelis được Gerstaecker miêu tả năm 1862.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eutolmus haematoscelis tại Wikispecies
06972-eutolmus-haematoscelis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)