User Tools

Site Tools


06968-euthrixius-venustus-la-gi

Euthrixius venustus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euthrixius
Loài (species) E. venustus
Danh pháp hai phần
Euthrixius venustus
Philippi, 1865

Euthrixius venustus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euthrixius venustus được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euthrixius venustus tại Wikispecies
06968-euthrixius-venustus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)