User Tools

Site Tools


06967-euthrixius-rufipes-la-gi

Euthrixius rufipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euthrixius
Loài (species) E. rufipes
Danh pháp hai phần
Euthrixius rufipes
Philippi, 1865

Euthrixius rufipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euthrixius rufipes được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euthrixius rufipes tại Wikispecies
06967-euthrixius-rufipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)