User Tools

Site Tools


06964-euscelidia-picta-la-gi

Euscelidia picta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euscelidia
Loài (species) E. picta
Danh pháp hai phần
Euscelidia picta
Dikow, 2003

Euscelidia picta là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euscelidia picta được Dikow miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euscelidia picta tại Wikispecies
06964-euscelidia-picta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)