User Tools

Site Tools


06962-euscelidia-ochricornis-la-gi

Euscelidia ochricornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euscelidia
Loài (species) E. ochricornis
Danh pháp hai phần
Euscelidia ochricornis
Loew, 1858

Euscelidia ochricornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euscelidia ochricornis được Loew miêu tả năm 1858.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euscelidia ochricornis tại Wikispecies
06962-euscelidia-ochricornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)