User Tools

Site Tools


06960-euscelidia-nenemusha-la-gi

Euscelidia nenemusha
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euscelidia
Loài (species) E. nenemusha
Danh pháp hai phần
Euscelidia nenemusha
Speiser, 1910

Euscelidia nenemusha là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euscelidia nenemusha được Speiser miêu tả năm 1910.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euscelidia nenemusha tại Wikispecies
06960-euscelidia-nenemusha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)