User Tools

Site Tools


06958-euscelidia-lucida-la-gi

Euscelidia lucida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euscelidia
Loài (species) E. lucida
Danh pháp hai phần
Euscelidia lucida
Oldroyd, 1939

Euscelidia lucida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euscelidia lucida được Oldroyd miêu tả năm 1939. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euscelidia lucida tại Wikispecies
06958-euscelidia-lucida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)