User Tools

Site Tools


06956-euscelidia-hyalina-la-gi

Euscelidia hyalina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euscelidia
Loài (species) E. hyalina
Danh pháp hai phần
Euscelidia hyalina
Dikow, 2003

Euscelidia hyalina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euscelidia hyalina được Dikow miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euscelidia hyalina tại Wikispecies
06956-euscelidia-hyalina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)