User Tools

Site Tools


06952-euscelidia-artaphernes-la-gi

Euscelidia artaphernes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Euscelidia
Loài (species) E. artaphernes
Danh pháp hai phần
Euscelidia artaphernes
(Speiser, 1910)

Euscelidia artaphernes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Euscelidia artaphernes được Speiser miêu tả năm 1910.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Euscelidia artaphernes tại Wikispecies
06952-euscelidia-artaphernes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)