User Tools

Site Tools


06949-eurhabdus-sororius-la-gi

Eurhabdus sororius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eurhabdus
Loài (species) E. sororius
Danh pháp hai phần
Eurhabdus sororius
Scarbrough & Perez-Gelabert, 2005

Eurhabdus sororius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eurhabdus sororius được Scarbrough & Perez-Gelabert miêu tả năm.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eurhabdus sororius tại Wikispecies
06949-eurhabdus-sororius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)