User Tools

Site Tools


06946-eupemphix-la-gi

Eupemphix
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Leiuperidae
Chi (genus) Eupemphix

Eupemphix là một chi động vật lưỡng cư trong họ Leiuperidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 1 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
06946-eupemphix-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)