User Tools

Site Tools


06943-eumecosoma-tiarensis-la-gi

Eumecosoma tiarensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eumecosoma
Loài (species) E. tiarensis
Danh pháp hai phần
Eumecosoma tiarensis
Kaletta, 1978

Eumecosoma tiarensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eumecosoma tiarensis được Kaletta miêu tả năm 1978. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eumecosoma tiarensis tại Wikispecies
06943-eumecosoma-tiarensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)