User Tools

Site Tools


06942-eumecosoma-tarsalis-la-gi

Eumecosoma tarsalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eumecosoma
Loài (species) E. tarsalis
Danh pháp hai phần
Eumecosoma tarsalis
Curran, 1930

Eumecosoma tarsalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eumecosoma tarsalis được Curran miêu tả năm 1930.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eumecosoma tarsalis tại Wikispecies
06942-eumecosoma-tarsalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)