User Tools

Site Tools


06941-eumecosoma-staurophorum-la-gi

Eumecosoma staurophorum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eumecosoma
Loài (species) E. staurophorum
Danh pháp hai phần
Eumecosoma staurophorum
Schiner, 1868

Eumecosoma staurophorum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eumecosoma staurophorum được Schiner miêu tả năm 1868. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eumecosoma staurophorum tại Wikispecies
06941-eumecosoma-staurophorum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)