User Tools

Site Tools


06939-eumecosoma-metallescens-la-gi

Eumecosoma metallescens
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eumecosoma
Loài (species) E. metallescens
Danh pháp hai phần
Eumecosoma metallescens
Schiner, 1868

Eumecosoma metallescens là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eumecosoma metallescens được Schiner miêu tả năm 1868. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eumecosoma metallescens tại Wikispecies
06939-eumecosoma-metallescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)