User Tools

Site Tools


06938-eumecosoma-mellipes-la-gi

Eumecosoma mellipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eumecosoma
Loài (species) E. mellipes
Danh pháp hai phần
Eumecosoma mellipes
Wiedemann, 1828

Eumecosoma mellipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eumecosoma mellipes được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eumecosoma mellipes tại Wikispecies
06938-eumecosoma-mellipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)