User Tools

Site Tools


06937-eumecosoma-carmina-la-gi

Eumecosoma carmina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eumecosoma
Loài (species) E. carmina
Danh pháp hai phần
Eumecosoma carmina
Kaletta, 1974

Eumecosoma carmina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eumecosoma carmina được Kaletta miêu tả năm 1974. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eumecosoma carmina tại Wikispecies
06937-eumecosoma-carmina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)