User Tools

Site Tools


06936-eumecosoma-ayala-la-gi

Eumecosoma ayala
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eumecosoma
Loài (species) E. ayala
Danh pháp hai phần
Eumecosoma ayala
Kaletta, 1974

Eumecosoma ayala là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eumecosoma ayala được Kaletta miêu tả năm 1974. Loài này phân bố ở vùng Tân nhiệt đới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eumecosoma ayala tại Wikispecies
06936-eumecosoma-ayala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)