User Tools

Site Tools


06933-eudioctria-tibialis-la-gi

Eudioctria tibialis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eudioctria
Loài (species) E. tibialis
Danh pháp hai phần
Eudioctria tibialis
Banks, 1917

Eudioctria tibialis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eudioctria tibialis được Banks miêu tả năm 1917.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eudioctria tibialis tại Wikispecies
06933-eudioctria-tibialis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)