User Tools

Site Tools


06901-espig-o-alto-do-igua-u-la-gi

Espigão Alto do Iguaçu là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 326,446 km², dân số năm 2007 là 5222 người, mật độ 15,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
06901-espig-o-alto-do-igua-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)