User Tools

Site Tools


06898-esperan-a-la-gi

Esperança là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 274,93 km², dân số năm 2007 là 49.05 người, mật độ 180,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
06898-esperan-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)