User Tools

Site Tools


06887-esatanas-velox-la-gi

Esatanas velox
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Esatanas
Loài (species) E. velox
Danh pháp hai phần
Esatanas velox
Lehr, 1963

Esatanas velox là một loài ruồi trong họ Asilidae. Esatanas velox được Lehr miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Esatanas velox tại Wikispecies
06887-esatanas-velox-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)