User Tools

Site Tools


06886-esatanas-shah-la-gi

Esatanas shah
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Esatanas
Loài (species) E. shah
Danh pháp hai phần
Esatanas shah
Rondani, 1873

Esatanas shah là một loài ruồi trong họ Asilidae. Esatanas shah được Rondani miêu tả năm 1873.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Esatanas shah tại Wikispecies
06886-esatanas-shah-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)