User Tools

Site Tools


06882-erythropogon-ichneumoniformis-la-gi

Erythropogon ichneumoniformis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Erythropogon
Loài (species) E. ichneumoniformis
Danh pháp hai phần
Erythropogon ichneumoniformis
White, 1914

Erythropogon ichneumoniformis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Erythropogon ichneumoniformis được White miêu tả năm 1914. Loài này phân bố ở miền Australasia.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Erythropogon ichneumoniformis tại Wikispecies
06882-erythropogon-ichneumoniformis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)