User Tools

Site Tools


06862-eriopogon-laniger-la-gi

Eriopogon laniger
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Eriopogon
Loài (species) E. laniger
Danh pháp hai phần
Eriopogon laniger
Meigen, 1804

Eriopogon laniger là một loài ruồi trong họ Asilidae. Eriopogon laniger được Meigen miêu tả năm 1804.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Eriopogon laniger tại Wikispecies
06862-eriopogon-laniger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)