User Tools

Site Tools


06861-ericabatrachus-baleensis-la-gi

Ericabatrachus baleensis
Ericabatrachus baleensis from Siu-Ting et al. BMC Evol Biol 2014.png
Tình trạng bảo tồn
Status iucn3.1 CR vi.svg
Cực kỳ nguy cấp (IUCN 3.1)[1]
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Petropedetidae
Chi (genus) Ericabatrachus
Largen, 1991
Loài (species) E. baleensis
Danh pháp hai phần
Ericabatrachus baleensis
Largen, 1991[2]

Ericabatrachus baleensis là một loài ếch thuộc họ Petropedetidae. Chúng là đại diện duy nhất của chi Ericabatrachus và 100% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[3]. Chúng là loài đặc hữu của Ethiopia.

Môi trường sống tự nhiên của chúng là vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và sông ngòi. Chúng hiện đang bị đe dọa vì mất môi trường sống.

  1. ^ IUCN SSC Amphibian Specialist Group (2013). “Ericabatrachus baleensis”. Sách Đỏ IUCN các loài bị đe dọa. Phiên bản 2013.2. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2014. 
  2. ^ doi:10.1080/03946975.1991.10539483
    Hoàn thành chú thích này
  3. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ericabatrachus baleensis tại Wikispecies
  • Largen, 1991: A new genus and species of petropedetine frog (Amphibia, Anura, Ranidae) from high altitude in the mountains of Ethiopia. Tropical Zoology, Firenze, vol. 4, tr. 139-152.
  • Largen, M. 2004. Ericabatrachus baleensis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 23 tháng 7 năm 2007.
  • Ericabatrachus baleensis tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
  • Ericabatrachus baleensis tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).

Phương tiện liên quan tới Ericabatrachus baleensis tại Wikimedia Commons

06861-ericabatrachus-baleensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)